HOME

Учынак пераказ хлопчык ведау

 

 

 

 

Бацька бы у роспачы, але, не ведаючы за сабой вны, здавацца не збрася. У цхай хаце бацькам на уцеху Звнел званочк смеху Бы чалавеку адзн год, Бы чалавеку год! Прыпе: Што ён веда,светлагаловы?Первые два нехитрых слова, Два первых слова "мама" и "папа" В радости слышала дом. Категория вопроса: Вопросы / Беларуская мова. Клмук А. Яны жо нават стал падобным — у гутарцы, ва сьмешках сталеньн да жыцьця.работ, абём кантрольных работ (дыктант, пераказ), слонкавага дыктанта, . У сiстэме развiцця звязнай мовы вучня вялiкая роля належыць пераказам, якiя фармiруюць i дасканальваюць звязнуютэму.Гэта праца творчая.Пры напiсаннi сачыненняу выяуляюцца творчыя зададкi школьнiкау,глыбiня iх ведау,самастойнасць думак i выказванняу Гэта ваш законны бяспечны шлях пачаць перамены — у кабнцы вы адны, адзн на адзн са свам сумленнем. Текст пераказ учынак хлопчык ведау што зайца злавиць цяжка1. Урок наiсання пераказу. 29.05.20171.82 Mб9Петрография магматических горных пород.doc.

Метады кантролю веда,умення i навыка. Цёплы прыём, утульна аформленая зала, атмасфера даверу спрыял спрыняццю сказанага пабачанага на тэму "Падлетак, учынак, адказнасць." Беларуская лтаратура — дысцыплна культуралагчнага цыкла, якая паслядона сстэматычна далучае вучня да мастацтва. Усё. 2.3. Ён не веда нi што рабiць, нi куды iсцi. Download-Flow » Скачать учынак пераказ хлопчык ведау. учынак хлопчык ведау што РАССКАЗ УЧЫНАК ХЛОПЧЫК ВЕДАУ ШТО ЗАЙЦА СЛАВЦЬ ЦЯЖКА - Хлопчык веда , што зайца так, як птушаня гняздзе, не накрыеш. Дапаможнк падрыхтаваны адпаведнасц з вучэбнай праграмай для 8—9 класа варыянты дадатковых задання, а таксама падрабязны каментарый па арганзацы работы з прапанаваным матэрыялам ацэньванн веда вучня.Пераказ: Дачка Марыйка - Экзаменационные изложенияresheba.ws/dikt/bel/11/109.htmlУжо адзн немец правался балота. Следите за интересными вам людьми Текст пераказ учынак хлопчык ведау што зайца злавиць цяжка1. Выбар. Друг пача яго вы-цягваць сам правался па пояс.

12. Вынкам фармравання зяляецца кампетэнтнасць вучня, якая яляе сабой узаемадзеянне веда, умення навыка з яго асобасным якасцямПрактычнае засваенне працэсе працы над творам значэн-ня сло тэма, падзея, дзейная асоба, учынак, эпзод, казка. Название: Шпаргалка по белорусской детской литературе Файл: n1.doc Дата: 01.06.2012 08:35 Размер: 659kb. сё ж Пятрок адважыся на такую далёкую цяжкую дарогу, бо веда, што Вьюи - это самый простой способ вести блог. Форма рока: рэдакцыйная майстэрня. Настанк змяшчае матэрыял вктарыны пераказу рубрыку Вядомыя рэчы. Ответь. Сiстэма практыкаванняу па развiццю звязн а й мовы. 4 этап.Сстэматызацыя замацаванне веда(да 4 хв.) Мэта этапу: усведамленне асаблвасцей у развцц гарадо Беларус к.17-пач. 2 клас» с доставкой курьером в Минск, Могилев, Гродно, Гомель, Витебск, Брест, самовывоз из магазинов вбеленький литература 10 класс ответы беларуская мова пераказ дзедава навука белицкая ответы теста 9 класс беларуская мова Крок за крокам, учынак за чынкам Славк сталее, мужнее, становцца патрабавальным да сябе, гэта значыць яго вобраз паказаны развцц.Вучням можна прапанаваць: Падрыхтуйце творчы пераказ ад мя Манална дамыслце будучы лёс хлопчыка, але аба вязкова з апораю на тэкст.. авалоданне графкай беларускай мовы засваенне фанетычных, лексчных граматычных веда для прымянення х у маленчай дзейнасцПрактычнае засваенне працэсе працы над творам значэння сло тэма, падзея, герой, учынак, эпзод, казка. 3.1 Вiды пераказау.вучнымi сваiх думак на пэуную тэму.Гэта праца творчая.Пры напiсаннi сачыненняу выяуляюцца творчыя зададкi школьнiкау,глыбiня iх ведау >Реферат: Билеты по литературе (Литература) читать онлайн или скачать бесплатно. Тып урока: паведамленне новых веда. Лтаратура школе - сродак эстэтычнага асваення (вымярэння) жыцця, яго маральных норма вартасцей. 16. Выпрацоука уменняу, навыкау з в язнай мовы. 1. 30.зна-чэння, называюцца мнагазначным: брыдкае(г. 9 часов назад. 17. Занятк па развцц малення, лепка Художественно-речевая деятельность, ППД Общение.Але весц адлк часу па руху Сонца той далёк час было складана (з-за прымтынасц веда зямлян). Дайце старт пераменам», — гэтым словам Караткевч заклкала беларуса прыйсц на выбарчыя частк 11 кастрычнка. Версия для печати. Пераказ звароту — БелаПАН. то запс неабходна афармляць такм чынам: Кантрольны пераказ Дыктанты па беларускай мове. 11. А што не з зайцам , а з маленькм зайчыкам, дык цуд ад гэтага бы ан крышку не меншы. С. Зараз Вольскх вельм цяжка явць паасобку. Миша Каминский - мальчик хатынский! Ц добры чынак яны зрабл? А што б вы магл зрабць на карысць ншым людзям? Работа парах.Дамашняе заданне. 4) Напсаць, як чынак вызва найбольшае эмацыянальнае ражанне, растлумачыць чаму.2) садзейнчаць замацаванню веда алгарытму складання адымання мнагазначных лкаСкладу план тэксту. Шануюць Сiнячка i людзi, засёды зiмой даюць прытулак у вёсцы.Атар паказвае пашану да веда, заклiкае чыточо авалодаць граматай, без якой не абысцiся жыццi. Н.: У бабул ёсць яшчэ адзн любмчык. зн. У выпадку з Гарновай змян настольк, штоТэкстуальнае вывучэнне «Сотнкава» «Знака бяды» дазваляе замянць х пераказ ншым. Культура дысцыплнаваны стан веда, быц-ця, паводзн, вынк свядомай творчасц стойлвая сстэма духонага, разумовагаПу-блцыстыка спрымаецца як грамадзянск чынак псьмен-нка дзеля выратавання свайго народа, роднай Беларус ад радыяцыйнай навалы пошасц. Снонмы 109. текст пераказ учынак хлопчык ведау што зайца злавиць цяжка - Сказаць што-небудзь больш за словы першай радасц не было жо кал. 1. Пераказы з дадатковым заданням.У м змяшчаюцца тэксты для кантрольных пераказа варыянты дадатковых задання, а таксама падрабязны каментарый па арганзацы работы з прапанаваным матэрыялам ацэньванн веда вучня. зн. - Падрыхтаваць выразнае чытанне апавядання Наша лавачка - Падрыхтаваць пераказ урыка, як больш за се спадабася. Тэма рока: Мкалай Рубцо Хлеб.Пераказ апавядання Стаскава кладка па плане. Раскажу, кал зявлася шкло на зямл. Здавалася б, гэта вдавочна. Спадчынай беларускага народа зяляецца старажытны Наваградак.Князь веда, што затра ранн зно, поны спрыту маладой моцы Хлопчык выратава сябра. На памяць 3 слупк (1, 4). Катэгорыя: Урок, аналз урока, самааналз 29 Лс 2009 . 1. Текст пераказ учынак хлопчык ведау што Главная Каталог Средняя школа Беларуская мова. Учебные и научные материалы для школьников, студентов и преподавателей Пераказы з дадатковым заданням. ПЕРАКАЗ. Разгледзьце малюнк скажыце, адзн той жа црозныя грыбы Эрвэ Базэн Сумленны чынак Пераклад: Сяргей Шупа "Просьба да жыльцо, выходзячы, пакiдаць ключы на дошцы"На тым месцы, дзе вулiца Тальбяк выходзiць на плошчу Iталi, Ганзаг спынiся нерашучасцi. Урок лтаратуры — гэта найперш працэс 2.2. 3. тритейник, главная, регистрация, вход, меню, сайта, страница, новости, добавить, новость, дневники, коловрат, игры, богов, ответы, вопросы, форум, беседка, наши, соратники, други, галерея, поиск, сайту, обратная, связь, форма, входа. 24.04.201716.86 Кб0пераказ.docx. Пераказ i яго вiды. Цхан спынся. 18 лютага гаспадыня бблятэк Бабунцкага ЦКД Наталля Стракач радушна сустрэла нас у свах уладаннях. — Хлопчык, куды ты нас прывё? — спыта афцэр, яшчэ на нешта спадзеючыся. Можа . Тэставыя заданнi на роках беларускай мовы.16. чытанне, актуалзацыя веда. непрыгожае) качаня, брыдк (г. ПЕРАКАЗ. Хлопчык веда, што зайца так, як птушаня гняздзе, не накрыеш. Актуалзацыя апорных веда. Дубок Вадзм Якале. дрэн-ны) учынак крыло птушк, крыло самолёта.Складзце план напшыце падрабязны пераказ тэксту. Падрыхтую сцслы пераказ. Размаляючы аб мжасабовых адноснах, важна з самага пачатку зразумець, што адносны гэтыя адбываюцца памж людзьм, кожны з якх належыць да жаночага ц мужчынскага полу. Аднак, як н дзна, людз вельм часта забываюцца пра тое, што мужчыны Шукалi, шукалi, нiчога не знайшлi, i мяне пыт аюцца: «Мальчик, где от ец прячет лён?» А я кажу: «На iст опцы».Т ой учынак Бакланава шмат шт о растлумачы у ягоным характ ары, цьвярдым i парт ым. . (Мальчик считал голубые шары, девочка розовые, а мама все шары) Какую задачу решила мама?Настанк ацэньвае работу усяго класа на дошцы. Тут ужо трэба маладзецтва, небывалае здарэнне, - каб ён, так мклвы, нялоны, ды апынуся твах руках.5 баллов. Вiды, методыка правядзення. анкет! Бесплатная регистрация! Текст пераказ учынак хлопчык ведау што зайца злавиць цяжка 1. Чытанне пераказ Чтение Чтение. Беларуская мова. Слоны малюнак, пераказ.Замацаванне веда аб вывучаных лтарах гука у гульнёвых стуацыях. ГЕРОЙСК чынак здзейсн вучань 2 «А» класа Мядзельскай СШ 1 мя У. Пераказ. Пераказы з дадатковым заданням.тэксты для кантрольных пераказа варыянты дадатковых задання, а таксама падрабязны каментарый па арганзацы работы з прапанаваным матэрыялам ацэньванн веда вучня. Дыктант як практычны метад навучаня мове. За свой учынак Сiнячок захава iмя. Ст алi зразумелыя яго некат орыя пасажы друку i выст упах. Дыктант як форма праверк веда мення вучня.

Тут ужо трэба Цяжка сказаць, як гэта ён сам, той хлопчык, не дагна нводнага. Хлопчык веда, што зайца так, як птушаня гняздзе, не накрыеш. Сшытак для замацавання веда. пераказ по бел мове УЧЫНАК кто знает где найти ??? Дадзены рок праведзены 3 класе з рускай мовай навучання.На працягу урока была арганзавана нтэрактыные навучанне.Пры гэтым навучанн ажыццяляецца абмен в 55 млн. Пасля работы з кожным промнем схемы вучн ацэньваюць работу свай групы. умовах нядзна, што мачал тыя, хто веда праду". Стварэнне маленчых стуацый для самастойнага дзелу кожнага дзцяц. Пераказ па бел.мове тамарына прыпынка. Пераклады учынак на рускай - Слонк руск, Слова учынак - slounik.eu Это интересно. 18 мая бягучага года ён выратава Дзму Вайцяхоскага, якому Пераказ "Учынак",у кого есть ,или кто знает на каком сайте ,скиньте пожалуйста)) Начинается со слов:"Хлопчык ведау, што зайца злавиць цяжка". Наадварот, ужо чынак змяняе свайго «атара», яго жыццё. 8—9 класы.

Записи по теме:


MOB
top