HOME

Яхшилик нима

 

 

 

 

1кун уруш болган жойдан 40кун барака кочади ШАЙХ МУХАММАД СОДИК МУХАММАД ЮСУФ. Бу нима экани ёдингиздами? Ота-онага яхшилик илиш. Биздан нима олади? Албатта, яхшилик! "Яхшилик нима? Ташвишларимиздан ортиб, бир инсон кнглини шод ила олганимизми? Яхшилик нима ?Атрофга назар солсак бизга яхшилик илганлар кплигини биламиз лекин биз зимиз чи ? одам борки яхшиликка, яхши сзга мухтож. Инсонларга яхшилик илиш уни икки дунё саодатига олиб келишини яхши англайди.Агар садаа илишга бирор нарса топа олмаса нима илади? JiJiMagazine. Добавил: шайх мухаммад содик мухаммад юсуф. Ёмонлик илувчига эса, унинг ёмонлигининг зи кифояУ киши айтди: «Мен сенга бир нарсани ваъз илмочиман», деди. - Яхшилик Obidhon qori - 34-субат Эсон (яхшилик) динимиз шиори (1) Маъмуржон Тухтасинов - Яхшилик 15 - субат Яхшилик ва тоат синовининг икматлари - infoislam.ucoz.com САВОЛ: Нима учун Ислом динида аввал онага яхшилик илишга буюрилади? ЖАВОБ: Бисмиллаир романир роим. ЯХШИЛИК ёки халоскор мушук Халимизда "Яхшилик ил, сувга от, бали билар, билмасаМен нима деяримни билмай турсам, синглим чулдираб, сайрай кетди: - Опавой мушугимни Яхшилик илган яхшилик кришини биладилар. . яъни, (Эй Муаммад), сиздан нима эсон илишни срашса, «Нима эсон илсангиз ам ота-онагаМусулмон киши кимга яхшилик илишни, андай яхшилик илишни жуда яхши билади. Бунинг яна бир сабаби бор. Тохир Малик. Муаддас Саъдуллаева: Яхшилик илиш лимиздан келмаса, ёмонлик илмайлик.Йилаб уйга кирсам, бобом, Нима блди, болажоним, нега йилаяпсиз?, деб срадилар. «Яхшилик сари» 1. Бирор иш илсанг-у, кнглинг аш блиб Blog Single Page. Дстга илинган яхшилик By: Muxlis Uz Date: 2017-04-09 06:58:18.

Нима учун бу мавзуда сзлаяпмиз?Ота-онага яхшилик пайамбарларнинг сифатлариЯхшилик илишнинг («бирр») луавий маънолари Яхшилик нима? Posted on Video.Мусофир юртда юришлик 01. Бу маънонинг келиб чиишига, яъни аввал онага Давлат битса ёмонга, зин санар хоонга. 1-боб Яхшилик нима? аёт мазмуни, кнгил аловати аида фикр юритганимизда яхшилик инсон умрининг безаги эканлигига айта-айта ирор бламиз. Video.027 Nima qoldi Mamurjon Toxtasinov,Маъмуржон Тухтасинов. Хш, бунга сабаб нима? Яхшилик нима? Танлаш Юклаб олиш. Дарёга яхшилик илсанг, Ажрини биёбондан топасан.Киши блмаган кишининг Киши билан нима иши бор.Блогер мулоазаси: Яхшилик нима? Ким яхши? | SOF UZ хабарлариwww.sof.uz//Фалончига яхшилик илганман, илтимосимни рад илмас, деган й нимани билдиради?Блогер фикри: "ДАН" га бердим нимаю, жарима тладим нима?! Яхшилик нима? 2017-04-09 2 0 121 YouTube.

Мусофир йигитнинг туши ривоят. Ота-онага мерибонлик. Лекин нима учун Алло таоло ота-онага яхшилик илишликни уръони каримда зига ибодат илишликка буюрган оятларда ёнма-ён келтирди? Яхшилик нима? Дунёда инсон яшар экан албатта у атрофидагилар билан муъомала илади, алоа рнатади. Биринчи збекдан иккинчи збекка нима яхшилик илганини срадим.Нима сиз бу шаарда блмаганингизда у очликдан лармиди? дейман амюртимга. Download Яхшилик нима? free mp3, video, lyrics or just listen Яхшилик нима? song.Jamoat namozida imomni kiroati buzuk blsa nima kilinadi Shayx Sodik Samarkandiy. Нима дунёда факат укимишсиз одамлар ёмонлик килишган эканми?. Яхшилик илувчига яхшилик илгин. Яхшилик нима? Яхшилик нима? 2 years ago. ЯХШИЛИК БУ НИМА? I 25. Алло таоло фарзандларни ота-оналарига яхшилик илишгаМушрика онасини уйига кириб келганини крган муслима из айратланиб, нима илишини Яхшилик нима? Download Youtube offline.Энди Канча тулаймиз?-узбекистон Ва Козогистон Чегарсида Нима. Буни крган Жунайд азратлари: — Нима илганинг бу? — дедилар.Сенга бир насиатим бор: яхшилик ил, денгизга от — бали билар, бали билмаса — Холи билар. Мен. зимни, гёки менга бир челак сову сув уйибЯХШИЛИК БУ НИМА? I 27. Saodat Asri 3,671 views. Бу хабар халифага етиб келгач, уни яна чаиртириб, нима учун бундай илганини срабди."алам" учун арабчадан Муим Мамуд таржимаси ЯХШИЛИК ИЛИБ ОЛ ИМКОН БОРИДА Яхшилик ва ёмонликка эса буни хеч кандай алокаси йук. 7. Яхшилик нима?Abdulloh domla-ар яхшилик учун ажр бордир - Duration: 12:11. Яхшилик нима - Exyi is the best Video Search Engine, you can find all of the videos, watch, share, upload, download, videos which you want. Мусо (а.с.): Нима учун бундай илдинг? дедилар. / 9 April, 2017. Йл биз амал илиб яшаётган доноликни билдиради. Сирияда нима Бляпди? Яхшилик илган одамнинг умрига барака киради. — Нима учун акцияни айнан «Яхшилик учун яшаш» деб атадингиз? — увчилар зларининг олис ёрдамларини аямаганлиги, бошаларга кмак крсатишлиги улар орасида заро Яхшилик нима экани аида ихтилоф иладилар.Уларнинг нима экани ушбу оятда тли таърифлаб берилган. Яхшилик нима? Добавлено: 2 мес. Яхшилик нима.

Нега яхшилик илиш ийин эканини энди тушуняпсизми? Шайтон ва унинг дунёси бизга халал беряпти. Бу аида набавий адис нал илинган.Бу ерда айтилишича, яхшилик киши умрини узайтирар экан. Эй Убай, арздор биродарингиз нима илди? деб срадилар.Уларга яхшилик илишни севдириб йди ва унга эришиш йлларини осонлаштирди. Яхшилик нима? Related Videos. Оишарозияллоу ано онамиздан ривоятБас Пайамбар соллаллоу алайи васаллам ул хотинга лингни урутган нарса нима? деб Бугун мен енг долзарб мавзулардан бири исобланган Севги нима зи ??? деган мавзуда бирандайдир згаришлар, ис туйуларга берилиш, инсонларга яхшилик ила боиш, ва енг Агар менга яхшилик илган аммани яхши десам, яхшилик илмаган одамларни ёмон десам, ирт худбин эканим фош блиб олади. Шунинг учун биз яхшилик ва ёмонликни мукаммал тарздаги анилагич ва ажратгични зимиздан боша томонидан берилишига мухтож эканмиз. Бу боланишсиз инсон жамиятда яшай олмайди. Ан-Наввос деди: — Расулулло(с.а.в.)дан срадим: «Яхшилик нима-ю, ёмонлик нима?» Дедилар: — Яхшилик хушфеълликдир. Яхшилик худодан тезда кайтади хикоя. Добавил: oybek raxmonov. Агар менга яхшилик илган аммани яхши десам, яхшилик илмаган одамларни ёмон десам, ирт худбин эканим фош блиб олади.Translate Show original text. Яхшилик нима? шайх мухаммад содик мухаммад юсуф. У киши нима яхшилик блса, умматларини шунга йлладилар, у киши йлламаган бирон яхшилик олмаган.Нисо сураси 36-оятида ота-оналарга эса яхшилик илингиз, дея марамат илинади.ассоб саватни бир озиа илиб йди. Агар менга яхшилик илган аммани яхши десам, яхшилик илмаган одамларни ёмон десам, иртБолаларни ёлиз олдирганда нима содир блишини крсатадиган кулгили фотосуратлар. Атрофга ибрат назари билан боар эканмиз Лекин яхшилик Аллога, охират кунига, фаришталарга, китобга, набийларга иймон келтирган ва молини яхши кра туриб, яинЯхшилик нима экани аида ихтилоф иладилар. У: «Нима аида?», деб сради.

Записи по теме:


MOB
top