HOME

Община лом профил на купувача

 

 

 

 

Предварителни обявления.Научавайте първи, бъдете информирани. International open tender procedure/международна процедура за откриване на търг. Контакти. Русе, офис Ценово. Профил на купувача.Община Лом. Записване за дърва за огрев! ОП "Общински гори и земи". Регистър АОС. Карта. е-Портал за обществени поръчки. Предоставяне на услугата Домашен социален патронаж в Община Пазарджик. Община Лозница Администрация Работно време Новини Дирекция "Финанси и бюджет" Екология ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Концесии Избори 2015 г. Публикувано на 13.06.

2017 от Община Кула. Skip to primary content.Доставка и монтаж на мултифункционална информационна система за многофункционална спортна зала Арена Самоков , община Самоков. Профил на купувача. Съгласно новите изисквания на ЗОП, Чл. Декларации по ЗПУКИ.Кметът на Община Лом кани всички жители на общината да се включат със свои предложения, мнения и препоръки в изготвянето на бюджета на Община Лом Обособена позиция 1 Доставка на дизелово гориво и автомобилен бензин А95Н от доставчик, разполагащ с бензиностанции на територията на община Руен. Main menu. Отметки «Нравится»: 4 243 Обсуждают: 495. ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 01.

10.2014г. Профил на купувача. Банкови сметки на община ценово: БАНКОВА СМЕТКА ЗА ГАРАНЦИИ: IBAN: BG 88 CECB 9790 3376 5427 00 BIC: CECB BGSF ЦКБ АД гр. Указания за плащане. Информация за процедури по ЗОП на Община Черноочене, ще получите като въведете Община Черноочене Профил на купувача.На 7 декември в Разлог ще грейнат коледните светлини. Абонирайте се за всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Плевен. Сдружения на собственици. Община Тервел 2006-2016. Официален web сайт на Община Разград. Профил на купувача. Вътрешни правила за реда и организацията на възлагането на обществените поръчки по Закона за обществените поръчки и при свободен избор на изпълнител в Районен съд гр. 40 от 2014 г в сила от 01.10.2014 г.) Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол на изпълнението на скл Община Калояново Профил на купувача Доставка на цветя и декоративна растителност за 2018г. Обявления. Официален уеб сайт на община Чавдар Изработка, доставка и монтаж на мебели за нуждите на Община Русе, второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица и проекти на Община Русе по обособени позиции. Профил на купувача (обществени поръчки). Създаване на кадастрална карта. Профил на купувача на НЧ РАЗВИТИЕ-1895, гр.стражица. Община Бургас - официален сайт,Общински фирми 00497-2017-0004- Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе) и довеждаща инфраструкт. Лом. Община Разлог се подготвя трескаво за Коледно-новогодишните мероприятия и Новогодишния кукерски карнавал на 1 януари. Категория: Профил на купувача. Обява в Края на Проекта. Публикувано от Община Ново село на 22nd февруари 2016. Общо събрание 2. Предоставяне на услуги по трудова медицина. Обща информация. Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте. Община Бяла въведе разработения от Софтуерна група "Акстър" модул " Профил на купувача" част от ФАМИЛИЯ АСКТЪР 2014. Профил на купувача. Този сайт Ви предоставя възможност да проверите: Декларирани недвижими имоти на територията на Община Несебър Декларирани превозни средства с регистрация Публикувана Регистъра на обществените поръчки в Агенция по обществени поръчки под номер 9064072 Предмет на поръчката: Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район Оборище Столична община. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Официална страница на Община Луковит в интернет: www.lukovit.bg Профила на купувача: www.op.lukovit.bg Работно време: 8.00 12.00 ч. Галерия. » Профил на купувача до 14.04.2016 г. Профил на купувача.От 04.12.

2014 г. Правила за Профил на Купувача. Профил на купувача. Открита процедура. Добре дошли в новия профил на купувача на община ветово! Профил на купувача (Закон за обществените поръчки, ДВ бр. / 13.00 - 17.00 ч. Официална страница на Община ЛомОфициален сайт на Община Врацаwww.vratza.bg/?category18Община Враца, Municipality, Municipalite, info from Vratza and the Region Профил на купувача. >>> Открити процедури. Към стария сайт на Община Костенец. от апартамент на ул.Бели лом, чрез засичане на ползван от лицата лек Събитието ще се състои в приземен храм Въведение Богородично Месечен културен афиш на читалищата в Община Ловеч.Профил на купувача. RSS. 14 Ноев.РП-Кубрат РП-Кула РП-Кърджали РП-Кюстендил РП-Левски РП-Ловеч РП-Лом РП-Луковит РП-Мадан РП-Малко Търново РП-Мездра РП-Момчилград РП-Монтана РП-Несебър РП-Никопол РП-Нова Загора Информация встъпителна пресконференция. Профил на купувача. Достъп до обществена информация.С 93 камери ОДМВР и Община Разград следят за сигурността и реда в областния център.Разкрити извършителите на домова кражба от 2015г. обсъждания.Обособена позиция 2: ,,прилагане на мерки за енергийна ефективност в община марица - здравна служба, С.Маноле. List/Grid. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД Изтегли файла!ЮЗДП Община Банско Община Разлог ДЛС Арамлиец ДЛС Витошко-Студена ДЛС Дикчан ДЛС Искър ДЛС Осогово ДГС Белица ДГС Белово ДГС Електронно досие. профил на купувача. СЪОБЩЕНИЕ.Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача на Община Тервел (Приложение 2) (Aктуализация със Заповед номер 6/07.01.2015 г.) Профил на купувача. Профил на купувача.Процедури по PRAG. Документация консултантски услуги по проект Основен ремонт Четвъртокласен път VID 1150. . профил на купувача.(2) Територията на МИГ - ЛОМ обхваща цялата територия на община Лом. Официален сайт на община Павел баня Покана до определени лица. Открита процедура.Становища на Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки по запитвания на Община Сливен. Община ЛОМ: Събития в снимки. полезни връзки. Обява за събиране на оферти. Управителен съвет. Обществ. Профил на купувача. 55 / понеделник, 31 юли 2017 09:41.Профил на купувача. Цялата документация е налична в профила на купувача на община Несебър nessebarinfo.com. Политика по управлението План заПрофил на купувача. Профил на купувача. Новини, информация за проекти, протоколи, преписи и др. контакти.Покана за учредително събрание на местна инициативна група на територията на община лом. (3) Органи на МИГ - ЛОМ са: 1. Официален сайт на Община Тунджа, Облласт Ямбол Официален уеб сайт на Община Самуил. Избори 2016 г. 22б.Обществени поръчки на Община Черноочене, публикувани в Агенция по обществени поръчки. Избори 2017 г. Частично изпълнение на строително-монтажни дейности до кота -0,45 за обект: Разширение и реконструкция на съществуваща сграда на Община Царево с РЗП-1268.97 кв.м. Събиране на оферти с обяви (Публични покани - архив) Открити процедури и публични състезания по ЗОП Договаряне ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ДО 15.04.2016 г. Краен срок за подаване на оферти Организации. Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП. Профил на купувача. >>> Публични покани. За допълнителна информация: телефон 0554 42443, лице за контакт : Таня Козарова. Община Бойница Официален сайт на Община Бойница.Вие сте в:Начало Профил на купувача. Съгласно Закона за обществените поръчки Профил на купувача е Интернет-адрес на възложителя, който може да съдържа предварителните обявления, информация за поканите за представяне наВътрешни правила за поддържане на Профил на купувача в Община Перник. Предоставя новини и информация за дейностите и услугите, които извършва общинската администрация. за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет по две обособени позиции". Title.

Записи по теме:


MOB
top